Flyrutene Andenes - Bodø og Andenes - Tromsø 1. januar 2008 - 31. mars 2009

Samferdselsdepartementet har i dag utlyst anbud for drift av regionale flyruter på strekningene Andenes – Bodø og Andenes – Tromsø for perioden 1. januar 2008 - 31. mars 2009. Flyselskap i alle EØS-land er inviterte til å levere anbud.