Forsiden

FN-rapportering fra Norge: Jenters og kvinners situasjon 2014-2019 (Beijing +25)

Hvert femte år rapporterer alle FN-land på den såkalte Beijing-erklæringen om utvikling i jenter og kvinners situasjon.

The situation of women and girls in Norway (.pdf)

I denne rapporten redegjør Norge for utvikling i jenter og kvinners situasjon i Norge de siste fem årene – og om prioriteringer de neste fem årene. Rapporten gir også eksempler på tiltak Norge har gjennomført eller implementert de siste fem årene for å bedre jenter og kvinners situasjon på en rekke områder. Områdene inkluderer blant annet arbeidsliv, utdanning, vold, fattigdom, fred og sikkerhet.