FN 2015. Hvordan kan Norge bidra til reform og styrking av FN?

Hvordan kan Norge bidra til å styrke og reformere FN? Dette er hovedspørsmålet i Utenriksdepartementets prosjektrapport ”FN 2015”.

Hvordan kan Norge bidra til å styrke og reformere FN? Dette er hovedspørsmålet i Utenriksdepartementets prosjektrapport ”FN 2015”. Rapporten gir en bred gjennomgang av Norges reformengasjement innen FN. 

Les rapporten.