"Aktuelle FN-spørsmål”. FNs 64. generalforsamling 2009

”Aktuelle FN-spørsmål” gir generell bakgrunn og omtale av viktige saker som kommer til behandling under årets generalforsamling.

Se hele heftet.