Veileder om folkerettslige avtaler

Om forhandling og inngåelse av folkerettslige avtaler. Utarbeidet av Utenriksdepartementets rettsavdeling

Veiledningen er fastsatt av Utenriksdepartementet og vil være retningsgivende for departementenes arbeid med folkerettslige avtaler. Utenriksdepartementets rettsavdeling bistår hele statsforvaltningen i arbeidet med folkerettslige avtaler og gir regjeringen råd i folkerettslige spørsmål.