Kartlegging av tidsbruk og organisering i grunnskolen

På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomi og forskning (SØF) i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført prosjektet ”Kartlegging av tidsbruk og organisering i grunnskolen”. Prosjektet har overlevert fire rapporter til departementet.

På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har Senter for økonomi og forskning (SØF) i samarbeid med SINTEF Teknologi og samfunn gjennomført prosjektet ”Kartlegging av tidsbruk og organisering i grunnskolen”. SINTEF Teknologi og samfunn har gjennomført den kvalitative studien av tidsbruk og organisering, mens SØF har hatt ansvaret for den kvantitative kartleggingen av ressursbruk og tidsbruk og analysen av data fra spørreundersøkelsen til lærere, rektorer og kommuner.


Prosjektet har overlevert fire rapporter til departementet: 

SINTEF Teknologi og samfunn: Delrapport fra de kvalitative studier, tidsbruk og organisering i grunnskolen. (PDF; 0,5 MB)

SØF-rapport nr. 02/09: Ressurser og tidsbruk i grunnskolen i Norge og andre land (PDF; 6 MB)

SØF-rapport nr. 03/09: Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Resultater fra spørreundersøkelse (3 MB)

SØF-rapport nr. 04/09: Tidsbruk og organisering i grunnskolen: Sluttrapport (PDF; 0,9 MB)


Rapportene er publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/