Avvikling av offentlig utvalg for forenklingsarbeidet for næringslivet

Utvalget for forenklingsarbeidet for næringslivet som ble oppnevnt av Kongen i statsråd  8. oktober 2021, avvikles.