Fornærmede i straffeprosessen

Høringsfrist: 15.09.2006

Et utvalg foreslår flere tiltak som skal styrke ofrenes stilling i straffesaker. Fornærmedeutvalgets utredning sendes nå på høring. Justisdepartementet inviterer også til åpent seminar 22. mai som en del av høringen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2006

  • Høringsfrist: 15. september 2006