Rapporter og planer

Forskning og innovasjon til pasientens beste

Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015

Rapporten er helseforskningens "Norge rundt", med historier og møter med mennesker i hele landet.

De regionale helseforetakene presenterer i rapporten forsknings- og innovasjonsprosjekter som alle er til pasientens beste. Prosjektene omfatter blant annet forebygging av hjertesykdom ved revmatiske sykdommer, utvikling av en vaksine som kanskje kan redde livet til mange nyfødte, ny teknologi for å finne lungesvulster og forskning som har avslørt et fedme-gen.

Les rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste – Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2015" i pdf-format