Forskning på internkontroll, revisjon og kontrollutvalg i kommunene

Notat 19. mars 2009 (med revisjon av 13. juli 2009)

Dette arbeidet tar utgangspunkt i mandatet for arbeidsgruppen som skal foreslå tiltak for å styrke egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner. Ideen er at det er de aktørene og de temaene som arbeidsgruppen er bedt om å forholde seg til som bør styre gruppens søken etter kunnskap – også forskningsbasert kunnskap.