Forskningsbarometeret 2011

Kunnskap for framtida

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

Forskningsbarometeret 2011 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: Investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Forskningsbarometeret skal oppdateres årlig og være en pålitelig kilde til informasjon om norsk forskning. Hvert år vil vi også presentere et spesialtema og i 2011 er dette temaet «Kunnskap for framtida».