Forskningsbarometeret 2014

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

Forskningsbarometeret 2014 presenterer 25 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. Hvert år velges noen tema ut for nærmere omtale og analyse. Forskningsbarometeret 2014 inneholder en egen temadel om forskermobilitet.