Forskningsbarometeret 2016

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

Forskningsbarometeret 2016 presenterer 24 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender.

Barometeret overvåker også den norske deltakelsen i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Hvert år velges noen tema ut for nærmere omtale og analyse. Forskningsbarometeret 2016 inneholder en egen temadel om forskning og innovasjon for helse og omsorg.

Gå til nettsidene til barometeret: www.forskningsbarometeret.no