Forskningsbarometeret 2018

Forskningsbarometeret inneholder statistikk og indikatorer om forskning og innovasjon.

  • Forskningsbarometeret 2018 presenterer 23 indikatorer for norsk forskning og innovasjon i seks hovedkategorier: investeringer, mennesker, samarbeid, områder, resultater og trender. 2018-utgaven av barometeret har også en egen del som ser nærmere på det norske forskningslandskapet.

Gå til nettsidene til barometeret: www.forskningsbarometeret.no