Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Evaluering av konkurranseutsettingen av kommunale revisjonstjenester 29. april 2009

Rapporten ser nærmere på konsekvenser av reformen fra 1. juli 2004 som åpner for at kommunale revisjonstjenester kan konkurranseutsettes og pålegger kontrollutvalgene å ha et eget sekretariat.

Denne rapporten ser nærmere på konsekvensene av lovendringen som 1. juli 2004 åpnet for at kommunale revisjonstjenester kan konkurranseutsettes og som påla kontrollutvalgene å ha et eget sekretariat. 

Evalueringen er finansiert av Forskningsrådet innenfor en bevilgning fra Kommunal- og regionaldepartementet. Evalueringen er utført i samarbeid mellom  PwC og SINTEF. I tillegg til hovedrapporten inngår flere fagartikler i prosjektet.

Rapporten er datert 29 april 2009. Den første utgaven av rapporten datert 19 januar 2009 er revidert på bakgrunn av et notat datert 10 mars 2009 fra førsteamanuensis, dr. polit Signy Irene Vabo. Notatet var bestilt av departementet og var vedlagt brev fra departementet til Forskningsrådet 24 mars 2009 (sak 09/841). Forskningsrådet oversendte i brev 15 juni 2009 revidert rapport til departementet.