Forskningsstrategi for 2022–2026

Prioritering av forskning og kunnskapsutvikling er en langsiktig investering for samfunnet. Barne- og familiedepartementet har ambisjoner om å forvalte sitt sektoransvar for forskning- og kunnskapsutvikling på en mer offensiv måte enn tidligere. Forskningsstrategien legger grunnlaget for dette arbeidet.

Les dokumentet