Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om miljøvern og sikkerhet i Antarktis

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 2013 med hjemmel i lov 27. februar 1930 nr. 3 om Bouvet-øya, Peter I's øy og Dronning Maud Land m.m. (bilandsloven) § 7. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).

Forskriftens formål er å verne miljøet i Antarktis og dets avhengige og tilknyttede økosystemer, bevare Antarktis' egenverdi, herunder villmarkskarakter og estetiske verdier, og å opprettholde områdets verdi for vitenskapelig forskning. Forskriften har også som formål at all aktivitet i Antarktis som omfattes av forskriften skal gjennomføres på en sikker og selvforsynt måte. Disse hensyn skal være grunnleggende i planlegging og gjennomføring av all aktivitet i Antarktis.

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen