Høring - endringer i forskrift 5. mai 1995 om vern av miljøet i Antarktis

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.09.2012