Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. oktober 2006 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9, § 10, § 11, § 15 og § 30, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. Tilføyd hjemmel: Lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). Delegeringsvedtak av 5 mai 2004 nr. 884. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XXVII nr. 4 (forordning (EØF) nr. 3664/91 som endret ved forordning (EØF) nr. 351/92, forordning (EØF) nr. 1914/92, forordning (EØF) nr. 3568/92 og forordning (EØF) nr. 1791/93), nr. 5 (forordning (EØF) nr. 1238/92), nr. 6 (forordning (EØF) nr. 2009/92), nr. 7 (forordning (EF) nr. 2215/96), nr. 8 (forordning (EF) nr. 2870/2000 som endret ved forordning (EF) nr. 2091/2002), nr. 9 (forordning (EF) nr. 110/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 1334/2008, forordning (EU) nr. 164/2012, forordning (EU) nr. 1065/2013, forordning (EU) nr. 97/2014, forordning (EU) nr. 98/2014, forordning (EU) nr. 426/2014, forordning (EU) 2015/210 og tiltredelsesakt 12012J003), nr. 9a (forordning (EU) nr. 716/2013) og nr. 9b (forordning (EU) nr. 251/2014). Forskriftens § 6a er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 17 des 2010 nr. 1810, 28 feb 2011 nr. 200, 15 juni 2011 nr. 671, 12 des 2012 nr. 1285, 8 nov 2013 nr. 1305, 17 sep 2014 nr. 1294, 24 okt 2014 nr. 1358, 20 jan 2016 nr. 72, 8 feb 2016 nr. 120, 13 des 2016 nr. 1575, 20 mars 2017 nr. 351, 26 sep 2017 nr. 1570, 28 april 2018 nr. 646.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen