Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for enkelte petroleumsanlegg på land, fastsatt av Tariffnemnda 6. oktober 2008

Forskriften er opphevet.

Forskriften er opphevet. 

Se forskriften på lovdata.no