Forskrift om arbeidsavklaringspenger

Forskriften gir nærmere regler om arbeidsavklaringspenger etter folketrygdloven kapittel 11.

Se forskriften på lovdata.no