Forskrift om avgift til fremme av fellestiltak for skogbruket

Fastsatt av Landbruksdepartementet 10. april 2000 med hjemmel i lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket § 3, jf. kgl.res. av 21. januar 2000 nr. 51. <br>Endret 16 des 2004 nr. 1707.

Se forskriften på lovdata.no