Forskrift om beregning av arbeidsavklaringspenger etter EØS-avtalen

Denne forskriften inneholder bestemmelser om beregning av arbeidsavklaringspenger for personer som omfattes av EØS-avtalen.

Se forskriften på lovdata.no