Forskrift om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien

Forskriften er opphevet.

Forskriften er opphevet. 

Forskriften i fulltekst hos Lovdata