Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, innførsel og utførsel av oksesæd

Fastsatt av Landbruksdepartementet 06.10.2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3, 7 og 8 jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 88/407/EØF, direktiv 90/120/EØF, direktiv 90/425/EØF, direktiv 93/60/EØF, vedtak 90/14/EF, vedtak 91/276/EF, vedtak 91/277/EF, vedtak 94/453/EF, vedtak 94/577/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 99/495/EF og vedtak 2003/152/EF).

Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, innførsel og utførsel av oksesæd

Fastsatt av Landbruksdepartementet 06.10.2003 med hjemmel i lov av 8. juni 1962 nr. 4 om dyrehelse (husdyrloven) §§ 3, 7 og 8 jf. EØS-avtalen vedlegg I (direktiv 88/407/EØF, direktiv 90/120/EØF, direktiv 90/425/EØF, direktiv 93/60/EØF, vedtak 90/14/EF, vedtak 91/276/EF, vedtak 91/277/EF, vedtak 94/453/EF, vedtak 94/577/EF, vedtak 95/1/EF, vedtak 99/495/EF og vedtak 2003/152/EF).


Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov