Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Se forskriften på lovdata.no