Forskrift om endring av forskrift 16. august 2002 om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard

Miljøverndepartementet foreslår følgende endringer i forskrift 16. august 2002 om fredning av Bjørnøya naturreservat på Svalbard og forskrift 1. juni 1973 om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard.

Les hele dokumentet (pdf)