Forskrift om endring i forskrift engangsavgift på motorvogner

Fastsatt av Finansdepartementet 25. juni 2020 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter og Stortingets avgiftsvedtak.

I

I forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner gjøres følgende endringer:

§ 3-3 første ledd skal lyde:

Ved første gangs registrering av brukte motorvogner gjøres det følgende fradrag i avgiften:

Alder over 1 måned

2 pst.

Alder over 2 måneder

4 pst.

Alder over 3 måneder

6 pst.

Alder over 4 måneder

8 pst.

Alder over 5 måneder

10 pst.

Alder over 6 måneder

12 pst.

Alder over 7 måneder

14 pst.

Alder over 8 måneder

15 pst.

Alder over 9 måneder

16 pst.

Alder over 10 måneder

17 pst.

Alder over 11 måneder

18 pst.

Alder over 1 år

19 pst.

Alder over 1 år og 2 måneder

20 pst.

Alder over 1 år og 4 måneder

21 pst.

Alder over 1 år og 6 måneder

22 pst.

Alder over 1 år og 8 måneder

23 pst.

Alder over 1 år og 10 måneder

24 pst.

Alder over 2 år

26 pst.

Alder over 2 år og 6 måneder

30 pst.

Alder over 3 år

33 pst.

Alder over 3 år og 6 måneder

37 pst.

Alder over 4 år

40 pst.

Alder over 4 år og 6 måneder

44 pst.

Alder over 5 år

50 pst.

Alder over 5 år og 6 måneder

54 pst.

Alder over 6 år

58 pst.

Alder over 6 år og 6 måneder

62 pst.

Alder over 7 år

66 pst.

Alder over 7 år og 6 måneder

70 pst.

Alder over 8 år

74 pst.

Alder over 8 år og 6 måneder

78 pst.

Alder over 9 år

82 pst.

Alder over 10 år

90 pst.

Alder over 11 år

91 pst.

Alder over 12 år

92 pst.

Alder over 13 år

93 pst.

Alder over 14 år

94 pst.

Alder over 15 år

95 pst.

Alder over 16 år

96 pst.

Alder over 18 år

98 pst.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2020.