Forskrift om endring i forskrift om fremmede organismer – unntak fra krav om tillatelse for 19 reptilarter

Klima- og miljødepartementet tilrår at forskrift om fremmede organismer under naturmangfoldloven endres slik at 19 reptilarter unntas fra dagens krav om tillatelse for innførsel til Norge.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)