Forskrift om endring i forskrift om grossistvirksomhet

Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 9. desember 2013 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. §§ 6, 14 og 28 og forskrift 20. desember 2002 nr. 1734.

Til toppen