Forskrift om endring i forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner

Endring i forskrift om internkontroll i institusjoner.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov