Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift til lov om toll og vareførsel

I

I forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel gjøres følgende endring:

Ny § 5-10 skal lyde:

§ 5-10. Kjøtt fra egen jakt

§ 5-10-1. Kjøtt fra egen jakt

Tollfritaket gjelder inntil 75 kg kjøtt fra egen jakt per jeger per kalenderår til bruk i egen husholdning.

II

Forskriften trer i kraft straks.