Lover og regler

Forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften)

Helsedirektoratet skal utarbeide grunnlaget for det økonomiske oppgjøret ved kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Tilgang til relevante og nødvendige opplysninger fra Norsk pasientregister (NPR) er en forutsetning for at direktoratet skal kunne utføre denne oppgaven.

Les kongelig resolusjon: Forskrift om endringer i forskrift 7. desember 2007 nr. 1389 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Norsk pasientregister (Norsk pasientregisterforskriften) (pdf)