Forskrift om endringer i forskrift om særavgifter

Fastsatt av Finansdepartementet 19. desember 2019 med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 1 og Stortingets avgiftsvedtak.

Se forskriften på lovdata.no