Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 28. februar 2020 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 7, § 9 og § 17 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. II nr. 31o (forordning (EF) nr. 152/2009 som endret ved forordning (EU) nr. 278/2012, forordning, (EU) nr. 51/2013, forordning (EU) nr. 691/2013, forordning (EU) nr. 709/2014 og forordning (EU) 2017/771).

Se forskriften på lovdata.no
Til toppen