Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler

 

Forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

 

Klikk her for lenke til Lovdata