Forskrift om forbud mot innførsel av dyr til Svalbard

Fastsatt av Landbruksdepartementet 31. august 1988 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 10 jan 1996 nr. 62, 9 jan 2004 nr. 72 (bl.a hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov