Lover og regler

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Etter en gjennomgang og vurdering av høringsuttalelsene er det Helse- og omsorgsdepartementets oppfatning at bestemmelsene i disse to forskriftene bør slås sammen til en ny felles forskrift. I likhet med gjeldende forskrifter gjelder forslaget til ny felles forskrift både for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og for spesialisthelsetjenesten.

Forslag til endringer i gjeldende forskrift om habilitering og rehabilitering (fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28. juni 2001) og forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven (fastsatt av  Helse- og omsorgsdepartementet 23. desember 2004) ble sendt på høring 4. juli i år. Etter en gjennomgang og vurdering av høringsuttalelsene er det  Helse- og omsorgsdepartementets oppfatning at bestemmelsene i disse to forskriftene bør slås sammen til en ny felles forskrift. I likhet med gjeldende forskrifter gjelder forslaget til ny felles forskrift både for helse- og omsorgstjenesten i kommunen og for spesialisthelsetjenesten.

Les kongelig reolusjon: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (pdf)