Forskrift om matloven, Svalbard

Fastsatt av Landbruksdepartementet 1. juni 1978 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790. Endret 1 juni 1978 nr. 3389, 4 des 1992 nr. 1239, 9 jan 2004 nr. 67 (bl.a tittel og hjemmel).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov