Forskrift om karantenestasjon for hund og katt

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 28. januar 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 23 og § 24 og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 7, § 23, § 24 og § 26, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814. Endringer: Endret ved forskrifter 6 aug 2010 nr. 1147, 6 jan 2016 nr. 6.

 

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov