Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Se forskriften på lovdata.no