Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon

Lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. som erstatter dagens sosialtjenestelov og kommunehelsetjenestelov skal tre i kraft fra 1. januar 2012. Departementet viser i den forbindelse til Kongelig resolusjon av i dag om ikraftsetting av loven.

Les kongelig resolusjon: Les kongelig resolusjon: Forskrift om kommunal helse- og omsorgsinstitusjon (pdf)