Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsministeren og Klima- og miljøministeren legger med dette fram forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven. Forskriften erstatter forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover og forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)