Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 6. mars 1995 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, og lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 8, § 9 og § 25, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 60, 13 jan 1998 nr. 82, 9 jan 2004 nr. 95, 6 aug 2010 nr. 1147, 6 mai 2015 nr. 485.

Se forskriften på lovdata.no