Forskrift om medvirkning og tillitsperson

Formålet med denne forskriften er å styrke barn og unges medvirkning og innflytelse i barnevernet. Medvirkning fra barn og unge skal få frem barnets perspektiv og bidra til at avgjørelser som fattes er til barnets beste. Medvirkning skal styrke barnets posisjon og gi bedre rettssikkerhet for barnet.

Kapitteloversikt:

  • Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1 - 2)
  • Kapittel 2. Barn og unges medvirkning i barnevernet (§§ 3 - 7)
  • Kapittel 3. Barnets tillitsperson (§§ 8 - 14)
  • Kapittel 4. Ikrafttredelse (§15)
Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov