Forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi

Hovedformålet med oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi er å styrke tiltaksdeltakernes muligheter til å skaffe seg eller beholde arbeid. Tiltaket legger til rette for at Arbeids- og velferdsetatens selv kan tilby tiltaksdeltakeren oppfølging.

Se forskriften på lovdata.no