Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.01.2019

Vår ref.: 18/3219

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på alminnelig høring forslag til forskrift om oppfølgingstjenester i Arbeids- og velferdsetatens egen regi.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 4. januar 2019.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene blir publisert på departementets nettsider. Høringsuttalelser skal avgis digitalt , under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Solveig Lie (e.f.)
avdelingsdirektør 

Mona Martinsen
seniorrådgiver

 • Akademikerne
 • Alle departementene
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Bransjeforeningen Arbeid og inkludering i NHO Service
 • Fellesforbundet
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Mental helse
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen