Forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Forskriften gjelder opptjening av pensjonsrettigheter for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon fra Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og pensjonsordning for sykepleiere.

Se forskriften på lovdata.no