Høring - forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjeneste-pensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2015