Forskrift om overgangsregler for samordning av pensjoner

Forskrift om overgangsregler for samordning av enkelte pensjoner fra tjenestepensjonsordning og personskadetrygd når ny uføretrygd i folketrygden trer i kraft 1. januar 2015.

Forskriften gir overgangsregler om fastsetting av samordningsfradrag når det er innvilget ytelser som omfattes av forskriften her med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

Se forskriften på lovdata.no